PRIA toetus

Tanker pruulikoda taotles ning sai toetust PRIA mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse raames 2017. ja 2018. aastal kogusummas 496 063,44 eurot. Mõlema projekti eesmärk on pruulikoja tootmisvõimsuse laiendamine, tootmise automatiseerimine ning toodete kvaliteedi tõstmine.

2017. aastal küsiti toetust pruulisüsteemile, jahutusseadmetele, separaatorile ning villimisliinile. Järgmisel aastal pruuliseadmete ning kääritusmahtude laienduseks.