Koostöö Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega

Projekti nr EU51639 lühikirjeldus.

EAS Innovatsioonitoetuse (projekt nr EU51639) abil tellis 59N Brewing OÜ 2017.a. Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse AS-ilt uurimustöö, mille eesmärgiks oli töötada välja linnastest valmistatud kalja tehnoloogiline protsess ning leida parimad starterkultuurid tasakaalustatud maitsega naturaalse kalja saamiseks. Erinevate retseptuuride ja starterite kasutamise tulemusena valiti lõpuks välja sobiv retseptuur. Säilimise kindlustamiseks oleks soovitatav kasutada pärast villimist veel täiendavalt pudelis pastöriseerimist. Projekti kogumaksumus oli 4955 eurot, 3964 euro ulatuses rahastas projekti Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.